Videregående skredkurs

 28. Februar - 3. Mars 2019

Opp+Ned Fjellføring arrangerer videregående skredkurs 28.2 – 3.3.2019.

Kurset har en varighet på 3,5 dag (tre dager + en kveldsøkt torsdag 28.2) og passer for deg som har tatt et grunnkurs eller tilsvarende tidligere og som har en del erfaring fra toppturer og skredvurdering, men som ønsker å lære mer inngående om snø og ferdsel i potensielt skredfarlig terreng.

Dette er et videregående kurs som vil bygge videre på grunnleggende skredkunnskap og  gå i dybden på elementære skredtema som snøomvandling, terrengforståelse og håndtering av terreng på tur, værets innvirkning på skredfaren og snødekkets oppbygning,  ferdsel i potensielt skredfarlig terreng, turplanlegging, gruppehåndtering og mer.

Kurset tar sikte på å gi dypere innsikt og forståelse rundt det komplekse samspillet mellom snø, terreng, vær og deg som skikjører og gi deltakerne gode redskaper til å kunne ferdes i mer komplekst terreng.

En sentral målsetning for kurset er å gjøre deltakerne i stand til å gjøre selvstendige vurderinger innenfor elementære skredtema, og kurset vil legge opp til at deltakerne skal aktivt delta i planlegging og gjennomføring av turer og øvelser.

Under kurset vil det legges opp til aktiv deltakelse fra deltakerne og at læring skal skje gjennom samspill i gruppen. For at man skal kunne gi best mulig oppfølging under kurset, vil det være maks 4 deltakere per veileder.

 Tema:

 • Inngående kjennskap til og bruk av SSU (Systematisk Snødekkeundersøkelse)

 • Turplanlegging og gjennomføring av tur etter terrengklassifiseringsmodellen (ATES = Avalanche Terrain Exposure Scale)

 • Turplanlegging etter mønstermodell

 • Inngående gjennomgang av de forskjellig prosessene for snøomvandling og betydningen av disse for snødekkets oppbygning og skredfaren

 • Graving og vurdering av snøprofil

 • Bruk av stabilitetstester

 • Tid og Rom  - Hvordan påvirker tid, terreng, klimasoner, eksponering og elevasjon skredfaren og snødekkets oppbygning  

 • Hvordan ferdes i mer komplekst terreng (opp og ned)

 • Bruk av regobs og hvordan man setter en faregrad

 • ”Aktiv sansing” – Inngående kjennskap til og bruk av metoder for å effektivt innhente og prosessere relevant informasjon i felt

 • Inngående kjennskap til og bruk av digitale verktøy til turplanlegging og gjennomføring av tur.

 • Vær – inngående kjennskap til hvordan været spiller inn på snøen og hvordan og hvor man henter inn relevant værdata

 • Kunsten å finne god snø

 Kurset vil ta utgangspunkt i Gratangen Hotell som ligger sentralt plassert i forhold til flere fjellområder med relevant terreng. Her vil vi også ha tilgang på lokaler for teoriøkter inne på ettermiddagene og til turplanlegging og ferdråd før tur.

 Pris for kurs:

3750;-

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt på post@oppogned.com eller på telefon 48 15 71 44

Skjermbilde 2018-11-02 kl. 16.55.49.png

Overnatting:

Kurset tar utgangspunkt fra Gratangsfjellet hotell og for de som ønsker det, tilbyr overnatting på enten hotellrom (enkel eller dobbelt) eller hytte til rabatterte priser. På hyttene er det mulig med selvhushold, mens det er fullkost (frokost, lunsj og to retters middag) på hotellet. Gratangsfjellet hotell ligger i fjellsiden like over Gratangsbotn og er sentralt plassert for en rekke flotte topptursfjell som Spanstinden, Nonsfjellet, Læigastind og mange fler. På hotellet finnes blant annet skistall, tørkerom og badstu, samt konferanserom godt egnet til kursvirksomhet.


Pris hotellrom med fullkost tre netter:

Enkeltrom: 4425;-

Dobbeltrom: 2820;- per pers

Pris overnatting i hytter tre netter:

1200;- per pers (overnatting i dobbeltrom)

Fullkost på hotell for de som bor i hytte: 500;-