Skredkurs Harstad

15. - 17. Februar 2019

Opp+Ned Fjellføring arrangerer skredkurs i Harstad helga 15. - 17. Februar 2017.

Dette er et innføringskurs som fokuserer på ferdsel i potensielt skredutsatt terreng. Kurset går fra fredag til søndag, med en liten teoridel inne fredag kveld og deretter praktisk læring ute i relevant terreng de neste to dagene. 

Målsetningen for kurset er å gi deltakerne grunnleggende snø- og terrengkjennskap og innføring i og kunnskap om teorier og metoder som gir økt trygghet på egne turer og gode forutsetninger for videre læring. 

Tema:
• Grunnleggende snøkjennskap
• Turplanlegging
• Terrengvurdering
• Veivalg og sporvalg
• Menneskelig faktor
• Kameratredning
• Hvor finner vi den gode snøen?

Pris:

2900;-

Studentpris: 2200;-

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt på post@oppogned.com eller på telefon 48 15 71 44