Skredkurs Narvikfjellet

22. - 24. Februar 2019

Opp+Ned Fjellføring og Narvikfjellet arrangerer skredkurs helgen 22. - 24. Februar 2019.

Kurset er lagt opp som et skredkurs med særlig fokus på ferdsel i potensielt skredutsatt terreng i tilknytning til skiheis og vil foregå i området rundt Narvikfjellet. Plasseringen tilbyr muligheter for å oppsøke relevant terreng både direkte fra heis og i forbindelse med turing med feller og er et utmerket utgangspunkt for læring. Målsetningen for kurset er at deltakerne skal få grunnleggende kjennskap til teorier og metoder som gir økt trygghet på egne turer og gode forutsetninger for videre læring.

 

Tema:

  • Grunnleggende snøkjennskap

  • Turplanlegging

  • Terrengvurdering

  • Veivalg og sporvalg

  • Hvor finner vi den gode snøen?

  • Menneskelig faktor

  • Kameratredning 

Pris:

2900;-

Studentpris: 2200;-

Det gis 15% rabatt hvis man melder seg på innen 5. desember 2018!

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt på post@oppogned.com eller på telefon 48 15 71 44