nortind-logo.jpg

NORTIND – Fjellets fagfolk

Norske Tindevegledere (NORTIND) har siden 1982 representert det internasjonale Tindeveglederforbundet i Norge. Den norske kvalifiseringen følger kravene som stilles av den Internasjonale føderasjonen for tindeveglederforbund (UIAGM/IVBV/IFMGA) og kvalifiserer Tindevegledere etter internasjonal standard for arbeid i krevende lende i Norge og andre steder i verden.

Kvalifiseringen tar utgangspunkt i en søknad der kandidatene skal beskrive omfattende erfaring innen ulike former for klatring, alpine og nordiske ski, breferdsel og generelt friluftsliv. Kandidater som oppfyller kriteriene i søknaden blir invitert til opptakssamlinger der klatre- og skiferdigheter prøves. De av kandidatene som blir invitert til å starte på kvalifiseringen skal i løpet av 3 år gjennom en omfattende temaliste knyttet til natur og mennesker i forbindelse med klatring, bre og ski. I praksis består kvalifiseringen av 109 kursdager i Norge og Alpene, 10 uker praksis og krav til dokumentert egenutvikling i løpet av kvalifiseringstiden. 

Det er ca. 100 Tindevegledere i Norge og 6000 samlet sett i verden. Tindevegledere bidrar til kvalitet og sikkerhet innen norsk reiseliv og på en rekke samfunnsområder: Aktiv deltakelse i frivillig redningstjeneste, arbeid i helikopterredningstjeneste, utdanning av friluftslivsstudenter, Snøskredvarslingen, tilkomstteknikk i oljesektoren, forsvaret, Klatreforbundet og i fjellmedisinsk arbeid.

NORTIND

The title of mountain guide is not protected in Norway and there are no formal requirements by norwegian law as to who can offer guiding in the mountains. The norwegian Mountain Guide assosciation, Nortind, are a part of theInternational Federation of Mountain Guides Assosciation and it`s members arethe only one in Norway who are certified in accordance to the standard of the IFMGA.