• Harstad

Opp+Ned Fjellføring arrangerer skredkurs i Harstad 16.- 18- Februar 2018. 

Kurset fokuserer på ferdsel i potensielt skredutsatt terreng. Kurset går fra fredag til søndag, med en liten teoridel inne fredag kveld og deretter praktisk læring ute i relevant terreng. 

Målsetningen for kurset er å gi deltakerne grunnleggende snø- og terrengkjennskap og innføring i og kunnskap om teorier og metoder som gir økt trygghet på egne turer og gode forutsetninger for videre læring. 

Tema:
• Grunnleggende snøkjennskap
• Turplanlegging
• Terrengvurdering
• Veivalg og sporvalg
• Menneskelig faktor
• Kameratredning
• Hvor finner vi den gode snøen?

Pris: 2600;- Studentpris: 2200;- Pris for medlem i DNT: 2200;-

Påmeldingsfrist 1.februar Det gis 15% rabatt hvis man melder seg på innen 8. desember.